Wykonanie i zamocowanie kurtyny paskowej

Należy zadbać o właściwe wykonanie kurtyny paskowej oraz bezpieczne przymocowanie jej do ściany, sufitu albo innych stałych elementów konstrukcyjnych. Wykonanie i zamocowanie kurtyny paskowej można zlecić wyspecjalizowanej firmie lub wykonać samemu. Dla osób zainteresowanych samodzielnym wykonaniem kurtyny zamieszczamy instrukcję pokazującą krok po kroku, jak w najprostszy sposobów wykonać kurtynę paskową i zamocować ją do ściany lub stropu.

Wykonanie i montaż kurtyny paskowej

Przed przystąpieniem do pracy warto przeanalizować kolejne etapy wykonywania kurtyny. Ułatwi to zorganizowanie i rozplanowanie poszczególnych czynności montażowych. Cały proces wykonania i zawieszenia kurtyny obejmuje następujące etapy:

 • skompletowanie niezbędnych narzędzi i elektronarzędzi, miary, poziomicy i kątownika pomiarowego,
 • ustalenie sposobu zamocowania kurtyny paskowej do ściany. Należy uwzględnić warunki zabudowy (wolne nadproże, instalacje wodne, gazowe, elektryczne i inne przeszkody na ścianie), gdzie zostanie zamocowana kurtyna,
 • wyznaczenie długości pasów PCV, w zależności od przyjętego sposobu mocowania kurtyny,
 • określenie zakładu pasów. Im większy zakład pasów, tym parametry kurtyny są lepsze: większa izolacyjność termiczna i akustyczna oraz mechaniczna – między innymi ochrona przed przeciągami. Zwiększanie zakładu pasów wymaga zastosowania większej ilość wstęg, co również należy uwzględnić na etapie planowania, gdyż waga kurtyny wzrasta,
 • dobór śrub lub wkrętów mocujących wieszaki do przegrody w zależności od rodzaju materiałów budowlanych z jakich została wykonana przegroda (nadproże i ściana lub konstrukcja nośna). Zalecamy skorzystać z rad i wskazówek producentów materiałów złącznych,
 • zamocowanie wieszaków grzebieniowych do przegrody –  montując zawiesia do przegrody należy wyznaczyć miejsca otworów montażowych, wykonać je, osadzić kotwy oraz przykręcić wieszaki grzebieniowe do ściany,
 • docięcie pasów na długość dopasowaną do wysokości otworu. Zależnie od przyjętego sposobu mocowania kurtyny (naścienny lub pod nadprożem), trzeba wyliczyć długość pasów. Przy pomocy noża i kątownika należy odciąć nierówne końce wstęgi, odmierzyć i odciąć wymaganą ilość wstęg,
 • przynitowanie płytek mocujących do dociętej folii PCV – tworząc gotowy pas PCV,
 • zawieszenie okutych wstęg PCV na wieszakach grzebieniowych oraz ewentualne docięcie zbyt długich pasów folii, które opierają się na posadzce.

Narzędzia niezbędne do wykonania i zamocowania kurtyny paskowej

Narzędzia niezbędne do samodzielnego wykonania kurtyny paskowej
Narzędzia potrzebne do wykonania kurtyny paskowej
 • wiertarka – do wykonania otworów, do mocowania wieszaków grzebieniowych do ściany
 • poziomica – posłuży do ustawienia w poziomie oraz właściwe zamocowania wieszaków grzebieniowych.
 • miara – najlepsza jest miara zwijana, do sprawdzenia wymiarów otworu oraz odmierzania punktów montażowych do zamocowania wieszaków grzebieniowych na ścianie lub pod nadprożem. Można wykorzystać również laserowy dalmierz elektroniczny.
 • kątownik pomiarowy – przydatny do odcinania wstęg folii PCV pod kątem prostym, niezbędny do właściwego zamocowania płytek mocujących na pasach z miękkiej folii PCV.
 • dziurkacz do skóry, o średnicy wykonywanego otworu 5mm – stosowany do wykonania otworów w pasach PCV, posłużą one do przynitowania płytek mocujących.
 • nitownica – do przynitowania płytek do pasów,
 • nóż do cięcia PCV, można również zastosować nóż do papieru z wymiennymi ostrzami, nóż do cięcia tapet lub noże przemysłowe,
 • nity zrywalne aluminiowe – w celu przynitowania płytek mocujących do wstęg zalecamy stosować nity o średnicy 4.8mm (nie zaleca się stosowania nitów średnicy poniżej 3.0mm) i długości dopasowanej do grubości pasa.

Jak zamocować kurtynę paskową do przegrody? Kiedy wybrać montaż naścienny, a kiedy podwieszenie od spodu nadproża.

Przed przystąpieniem do montażu kurtyny, należy wybrać sposób mocowania zawiesi do ściany. Konstrukcja wieszaka grzebieniowego umożliwia mocowanie naścienne kurtyny (do nadproża) oraz podwieszenie kurtyny od spodu nadproża (montaż pod nadprożem). Zamocowanie kurtyny przed nadprożem/naścienne wymaga dłuższych wieszaków (tak, aby kurtyna zachodziła poza obrys otworu – na węgarki) niż mocowanie pod nadprożem.

Długość wieszaków grzebieniowych dla kurtyn montowanych od spodu nadproża

W przypadku montażu od spodu nadproża długość wieszaków jest mniejsza od szerokości otworu. Po każdej stronie zawiesia należy pozostawić wolą przestrzeń 5mm. Przerwa pomiędzy kurtyną a ścianą umożliwia swobodne poruszanie się pasów – zarówno folii jak i samych mocowań. Wstęgi i okucia nie obcierają o przegrodę co podnosi trwałość kurtyny i stan elewacji.

Mocowanie kurytny paskowej pod nadprożem
Długość i rozmieszczenie wieszaka w świetle otworu, gdy kurtyna jest mocowana od spodu nadproża (pod nadprożem)

 Całkowitą długość zawiesi można wyznaczyć ze wzoru:

L = B-10mm

gdzie:
L = długość wieszaka grzebieniowego w mm
B = szerokość otworu bramowego w mm

Przykładowo, dla otworu o szerokości 3000mm, wieszaki grzebieniowe należy dociąć na długość 2990mm.

Długość wieszaków grzebieniowych dla kurtyn montowanych na ścianie (do nadproża)

Gdy kurtyna ma zostać zamocowania do ściany, wieszaki grzebieniowe powinny być dłuższe od szerokości otworu. Długość zawiesi należy wyznaczyć w taki sposób, aby po każdej stronie otworu skrajne pasy częściowo zachodziły za krawędź otworu. Takie umiejscowienie skrajnych pasów powoduje szczelne przyleganie kurtyny do ściany a tym samym ograniczenie nieszczelności.

Mocowanie wieszaka grzebieniowego na ścianie - rysunek z wymiarami
Długość i położenie wieszaka względem otworu, gdy kurtyna jest mocowana na ścianie (do nadproża)

Całkowitą długość zawiesia grzebieniowego można wyznaczyć ze wzoru:

L = B + S

gdzie:
L = długość wieszaka grzebieniowego
B = szerokość otworu
S = szerokość wstęgi PCV (wstęgi dostępne są w szerokościach: 100mm, 200mm, 300mm  lub 400mm)

Przykładowo, dla otworu o szerokości 3000mm oraz pasów o szerokości 200mm wieszaki grzebieniowe należy dociąć na długość 3200mm.

Na jaką długość ciąć wstęgi PCV? Wyznaczamy długość pasów dla dwóch sposobów mocowania kurtyny: od spodu nadproża oraz naściennego

Wyznaczenie długości pasów PCV dla kurtyn paskowych mocowanych od spodu nadproża (pod nadprożem)

Wyznaczenie długości pasów PCV dla kurtyny montowanej pod nadprożem
Wyznaczenie długości wstęg, gdy kurtyna jest montowana od spodu nadproża (pod nadprożem)

Długość wstęg do mocowania pod nadprożem wyznacza się na podstawie wzoru:

L = H – 60 mm

gdzie:
L = długość wstęgi PCV w mm
H = wysokość otworu w mm

Przykładowo, gdy otwór ma wysokość 2500mm, pasy należy docinać na długość 2440 mm.

Wyznaczenie długości pasów PCV dla kurtyn paskowych mocowanych naściennie

Wyznaczenie długości pasków, gdy kurtyna jest montowana do nadprożem
Wyznaczenie długości wstęg, gdy kurtyna jest montowana na ścianie (do nadproża)

Długość wstęg do mocowania naściennego wyznacza się ze wzoru:

L = H – 30 mm

gdzie:
L = długość wstęgi PCV w mm
H = wysokość otworu w mm

Dla przykładu, gdy otwór ma wysokość 2500mm, pasy należy docinać na długość 2470 mm.

Czym przykręcić wieszaki grzebieniowe do ściany – o czym pamiętać wybierając elementy złączne do zamocowania wieszaka grzebieniowego do przegrody?

Do oferowanych przez nas gotowych zestawów kurtyn paskowych nie dołączamy elementów złącznych (wkrętów i kołków rozporowych), ponieważ elementy złączne należy każdorazowo dopasować do podłoża montażowego. W zależności od rodzaju nadproża, ściany lub konstrukcji nośnych można zastosować kołki rozporowe, śruby, blachowkręty, nity lub inne elementy łączące.
Wieszaki grzebieniowe w oferowanych przez nas kurtyn mają otwory montażowe o średnicy 5mm rozmieszczone symetrycznie na całej długości wieszaków.

W celu dopasowania elementów złącznych do rodzaju podłoża należy uwzględnić:

 • wagę kurtyny paskowej – zależy od wymiarów kurtyny oraz rodzaju, wymiaru i zakładu pasów,
 • szerokość kurtyny paskowej,
 • liczbę punktów mocujących zawiesia do ściany lub przegrody,
 • rodzaj przegrody, do której będą mocowane zawiesia,
 • średnicę otworów montażowych w wieszaku grzebieniowym.

Zamocowanie zawiesi grzebieniowych do ściany lub innej przegrody

Instalacja zawiesi do kurtyn paskowych obejmuje następujące etapy:

  • docięcie wieszaków – wieszaki grzebieniowe są dostępne w długościach handlowych od niecałego 1m (984mm) do ponad półtora metra (1681mm). W zależności od planowanej szerokości kurtyny może zajść potrzeba skrócenia jednego ze skrajnych wieszaków. Wieszaki są wykonywane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej. W przypadku skracania na żądany wymiar wieszaka ze stali ocynkowanej, obcięty koniec wieszaka warto zabezpieczyć przed korozją. W celu zabezpieczenia odciętej krawędzi wieszaka przed rdzewieniem można zastosować cynk w sprayu lub farby zabezpieczające powierzchnie metalowe.
  • oznaczenie punktów mocowania wieszaków na ścianie – do oznaczenia miejsc zamocowania wieszaków na ścianie należy użyć poziomicy. Poziomo zainstalowane wieszaki sprawią, iż pasy będą wisiały równo, szczelnie dolegając do siebie.
  • wiercenie otworów, osadzanie kołków rozporowych,
  • przykręcanie wieszaków grzebieniowych
 • sprawdzenie poprawności zamocowania wieszaków grzebieniowych – gdy do zamocowania kurtyny paskowej niezbędne jest zastosowanie kilku wieszaków grzebieniowych, należy sprawdzić czy wszystkie wieszaki są zamocowane na tej samej wysokości. Dodatkowo, przy pomocy poziomicy należy sprawdzić, czy każdy z wieszaków został zainstalowany w poziomie.

  Sprawdzenie poprawności zamocowania wieszaka grzebieniowego przy pomocy poziomicy
  Sprawdzenie poprawności zamontowania kurtyny paskowej

Mocowanie wieszaków grzebieniowych w większości przypadków wiąże się z pracami na wysokości. Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania warto zadbać o bezpieczeństwo podczas pracy. Zachęcamy do korzystania jedynie z bezpiecznych drabin i rusztowań oraz ze środków ochrony indywidualnej. Warto pamiętać, że prowizoryczne rozwiązania to pozorna oszczędność czasu.

Docinanie pasów i okuwanie wstęg zawiesiami – przytwierdzanie płytek mocujących do wstęg PCV

jak ciąć pasy?

  • odcięcie krzywych i nierównych krawędzi końca pasa – przed przystąpieniem do odmierzania i odcinania wstęg należy sprawdzić czy końcówka pasa została równo zakończona. Również w przypadku fabrycznie zabezpieczonych rolek pasów może zdarzyć się, iż końcówka pasa jest nierówna lub niezakończona prostopadle do krawędzi. Do sprawdzenia krawędzi pasa zalecamy użycie kątownika pomiarowego.

   Wyrówanie krzywych końców pasa przy pomocy kątownika pomiarowego i noża do cięcia PCV
   Docinanie pasów PCV
  • odmierzenie długości wstęgi na wymiar zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami. Prawidłowa długość pasów jest wtedy, gdy zawieszona wstęga kończy się 15 – 20mm nad posadzką.
  • dodaj 2mm na każdy metr długości pasa folii standard lub 5mm na każdy metr pasa do chłodni lub mroźni, gdy bezpośrednio przed odcięciem wstęga była zwinięta w rolkę. Podczas zwijania pasów w rolki w materiale powstają wewnętrzne naprężenia, które powodują nieznaczne wydłużenie zrolowanych fabrycznie wstęg. Po krótkim czasie od rozwinięcia wstęg naprężenia wewnętrzne w materiale zanikną przy jednoczesnym nieznacznym skróceniu taśmy. Z tego powodu konieczne jest odcinanie pasów na wymiar powiększony o 2mm lub 5mm na każdy metr pasa.
  • odcięcie pasów zgodnie z naniesionymi wymiarami – do tego celu najlepiej zastosować kątownik pomiarowy oraz nóż do papieru z wymiennymi ostrzami. Pasy należy ułożyć na równej powierzchni, nieprzywierającej do PCV. W przypadku pasów o większej grubości można wstępnie naciąć pas i docinać nożem kilka razy (pogłębiając cięcie) bez wywierania dużego nacisku.
  • oznaczenie miejsca otworów na pasie

   Zaznaczanie miejsca gdzie zostaną wycięte otwory w pasie do przynitownania płytek mocujących zawiesia
   Zaznaczanie miejsca pod otwory do mocowania płytek
 • wykonanie otworów – (wybicie przy pomocy dziurkacza do skór, wybijaka lub nawiercenie przy użyciu wiertarki)

  wykonanie przy pomocy dziurkacza do skór otworów w pasie PCV do przynitowania płytek mocujących
  Wykonywanie otworów mocujących
 • przynitowanie płytek mocujących do pasa PCV – płytki można również przymocować do pasa przy pomocy śrub i nakrętek (wtedy łatwiej zmienia się folię w pasach, jednak po założeniu na wieszak płytki mocniej od siebie odstają).

  Przynitowywanie płytek mocujących do pasa PCV
  Przynitowywanie płytek mocujących do pasa PCV
 • upewnij się, że płytki zostały przymocowane prawidłowo. Sprawdź czy płytki mocujące zostały zaciśnięte mocno, a pasy nie uległy zmiażdżeniu.

Zawieszenie pasów na wieszaku grzebieniowym

Ostatnim etapem mocowania kurtyny paskowej jest zawieszenie pasów. Poniższa instrukcja dotyczy zawiesi składających się z wieszaków grzebieniowych przykręcanych do ścian i pasów PCV z przynitowanymi płytkami mocującymi. Wskazówki dotyczące ustawienia pasków można zastosować do dowolnego typu mocowania pasów.

Zawieszanie okutych pasów PCV na zamocowanym do ściany wieszaku grzebieniowym
Pasy zamocowanie na wieszaku grzebieniowym

Pasy zawiesza się na wieszaku grzebieniowym. Do zawieszania służą płytki mocujące przynitowane na końcu każdej wstęgi. Zawieszanie pasów polega na zahaczaniu płytek mocujących o zęby wieszaka grzebieniowego. Zęby wieszaków grzebieniowych są wygięte, mają kształt haków. Zawieszenie zasłony wstęgowej wymaga jedynie nałożenia płytki mocującej na wieszak. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych blokad czy zabezpieczeń w celu ochrony przed spadaniem taśm. Wyjątek stanowią trakty komunikacyjne oraz miejsca, w których wysokość wózków widłowych i przewożonych elementów jest zbliżona do wysokości kurtyny. Wtedy należy zastosować zabezpieczenie, aby pasy nie wypadły przy przejeździe.

W zależności od wymagań stawianych przed kurtyną paskową, pasy należy wieszać w jednym lub dwóch rzędach.

Kurtyny jednorzędowe są stosowane najczęściej wewnątrz pomieszczeń, do wydzielania przestrzeni, oddzielania pomieszczeń, jako osłony do maszyn. Pomiędzy poszczególnymi pasami znajdują się szczeliny oraz nawet przy niewielkim ruchu mas powietrza pasy mają zmniejszoną izolacyjność.

W przypadku, gdy niezbędne są lepsze parametry izolacyjności termicznej czy akustycznej, zalecane jest stosowanie kurtyn dwurzędowych. Obowiązuje zasada: im większy zakład pasów, tym parametry kurtyny paskowej (takie jak izolacyjność termiczna, akustyczna lub mechaniczna) są wyższe.

Szczegółowe informacje na temat doboru zakładu pasów są dostępne tutaj.

Podwieszając pasy należy zwrócić uwagę na ich orientację, czyli poprzeczne wyprofilowanie w kształcie łuku. Zawieszając pasy w jednym rzędzie, wszystkie wstęgi powinny być zwrócone wypukłością w tę samą stronę. W przypadku kurtyn dwurzędowych pasy należy wieszać naprzemiennie, tak aby wygięcia wstęg uzupełniały się wzajemnie. Szczelność kurtyny paskowej zależy w dużej mierze od prawidłowego ustawienia zawieszanych pasów. Różne warianty ułożenia pasów zostały pokazane tutaj.

Prawidłowo zawieszone pasy „zazębiają się”, tworząc szczelną przegrodę. Wstęgi wiszą prosto, są równoległe względem siebie. W wariancie dwurzędowym pasy dolegają do siebie nawzajem, tworząc szczelną barierę. Dodatkowo pasy nie odpychają się wzajemnie i pomiędzy wstęgami nie powstają przerwy.

Powyższa instrukcja zawieszania pasów ma na celu zwrócenie uwagi na prawidłowe ustawienie wstęg podczas ich zawieszania. Przestrzeganie ukazanych wskazówek pozwoli wykonać kurtynę, która skutecznie ograniczy ruch mas powietrza, zredukuje hałas, przeciągi i ograniczy utratę ciepła.

Warto pamiętać – podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania kurtyn paskowych

Przestrzeganie podstawowych zasad podczas wykonywania i montowania kurtyn paskowych (cięcia, wiercenia, wykonywania otworów, składania zawiesi, mocowaniem wieszaków jak również wieszania pasów) pozwoli wykonać trwałą i sprawdzić działającą kurtynę paskową:

 • odpowiednie dopasowanie elementów zasłon wstęgowych (osiowość, równoległość i prostopadłość poszczególnych elementów),
 • podczas cięcia pasów należy zadbać, aby linia cięcia przebiegała prostopadle do krawędzi pasa. Na równo obciętych pasach łatwiej zamocować zawiesia,
 • przed zamocowaniem kurtyny należy sprawdzić czy powierzchnia montażowa jest równa i stanowi jedną płaszczyznę. W tym celu warto stosować poziomicę oraz pion z ciężarkiem (linka z odważnikiem/wahadło fizyczne),
 • po zamocowaniu pasy muszą poruszać się swobodnie. Należy zwrócić uwagę na to, aby nic nie ograniczało ruchu wstęg. Zawieszone pasy powinny wisieć swobodnie w naturalnej poziomej pozycji.
 • montując kurtyny pamiętajmy, aby pasy nie miały stałego kontaktu z obrysem otworu. Ciągłe obcieranie pasów o obrys otworu może prowadzić do szybszego zużywania pasów PCV. Pasy folii, które trą o krawędź nadproża uszkadzają się oraz mogą się zrywać.
 • kurtyna powinna kończyć się 15-20 mm nad powierzchnią posadzki. Paski opadające na posadzkę (opierające się o podłogę) przy najeździe wózków widłowych lub samochodów będą się szybciej zrywały.

Szukaj artykułów innych kategoriach

Warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.