Folie PCV – właściwości

Folie PCV znajdują zastosowanie w rozwiązaniach przemysłowych oraz komercyjnych projektach. Pasy wykonane z miękkiego PCV sprawdzają się między innymi jako materiał na kurtyny paskowe, ponieważ są wytrzymałe, przezroczyste i elastyczne. Poza bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość na zerwanie, rozciąganie, termoizolacja), folia PCV ma wiele innych zalet, które sprawiają, że nadaje się na specjalistyczne kotary przemysłowe. Pasy PCV są odporne na działanie wielu substancji chemicznych, w tym rozpuszczalników. Doskonale redukują hałas. Mają znakomite właściwości termoizolacyjne, zarówno w wysokich, jak i ujemnych temperaturach. PCV wyprodukowane z odpowiednich substancji jest przyjazne dla środowiska i nieszkodliwe dla użytkowników.

Spis treści:


Folie PCV – Plastyfikatory

Aby PCV było bezpieczne dla zdrowia użytkowników, musi być wykonane z odpowiednich substancji. Bardzo ważnym składnikiem elastycznego PCV są plastyfikatory, które zapewniają miękkość i sprężystość materiału. Plastyfikatory stanowią około 30-45%  objętości wagowej elastycznego PCV. Niektórzy producenci, w celu obniżenia kosztów wytworzenia, korzystają przy produkcji PCV ze zmiękczaczy niskiej jakości a nawet substancji, które w krajach Europy są zabronione. Są one szkodliwe dla środowiska, ludzkiego zdrowia i negatywnie wpływają na trwałość produktów. Na rynku dostępne są różne rodzaje plastyfikatorów, jednak około 80% światowej produkcji stanowią trzy z nich:
DEHP (DOP) – ftalan dioktylowy (di-2-ethylhexyl phthalate, di-octylo phthalate),
DINP – ftalan diizononylowy (ftalandi-isononyl phthalate),
DIDP – ftalan diizodecylowy (di-isodecyl phthalate).

DINP i DIDP  to bezpieczne plastyfikatory. Mogą być wykorzystywane do produkcji zabawek oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z dziećmi. DEHP (DOP) może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Nie zaleca się jego stosowania w branży spożywczej.

Wnioski z oceny ryzyka opublikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej 2006/ 90/04 (13/04/2006) & 2008/C 34/01 (07/02/2008)

Wnioski płynące z oceny ryzyka na temat: DEHP (DOP) DINP DIDP
Pracowników + +
Użytkowników + +
Ludzi narażonych na działanie substancji za pośrednictwem środowiska + +
Ludzkiego zdrowia + + +
Atmosfery + + +
Ekosystemu wodnego + +
Ekosystemu lądowego + +
Mikroorganizmów + + +
Klasyfikacja Szkodliwe  działanie na rozrodczość (R60 i R61) Bezpieczne Bezpieczne

R60 – oznacza ryzyko upośledzenia płodności,
R61 – możliwość wywołania szkody w organizmie nienarodzonych dzieci.

Powrót do menu


Folie PCV – Redukcja hałasu

 Redukcja hałasu

Wyniki pomiaru redukcji dzwięku przez kurtynę z pasków PCV zgodnie z normą DIN 52210.Wykres pokazujący zależność stopnia redukcji halasu przez folię pcv w zależności od częstotliwości dźwięku

 

grubość kurtyny: 5mm | powierzchnia testowa = 1,76m2 | rodzaj dźwięku: szum biały | zastosowane filtry: filtr TERZ

 

Hałas należy do grupy czynników uciążliwych oraz szkodliwych w miejscu pracy. Ciągłe przebywanie w miejscach, gdzie występują dźwięki o natężeniu większym niż 80 dB, może powodować problemy ze zdrowiem. Zgodnie z polskim prawem w zakresie BHP pracodawca powinien stosować obudowy dźwiękoizolacyjne, ekrany i materiały dźwiękochłonne. Takim materiałem jest elastyczne PCV, które bardzo skutecznie pochłania i wytłumia fale dźwiękowe. Zastosowanie kurtyn paskowych wykonanych z elastycznego PCV pozwala ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu, w postaci mechanicznych fal akustycznych. Właściwie zamontowana kurtyna zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną. Stosowanie kotar paskowych jako ścianek działowych pozwala na znaczne obniżenie hałasu.

Kurtyny paskowe mogą być stosowane jako przegrody stanowiące izolację dźwiękową, między innymi w obszarach produkcyjnych oraz w fabrykach. Służą do separacji stref wokół maszyn. Oddzielają one linie produkcyjne lub taśmociągi. Kurtyny paskowe są stosowane również do wydzielania stanowisk roboczych. Chronią pracowników w przemysłowym i hałaśliwym otoczeniu. Podnoszą komfort pracy i ułatwiają komunikację między ludźmi.

Powrót do menu


Folie PCV – izolacja cieplna

Elastyczne PCV jest jednym z najlepszych izolatorów termicznych spośród tworzyw sztucznych. Dodatkowo nie przepuszcza wody oraz powietrza. Dlatego znakomicie sprawdza się jako materiał na kurtyny paskowe oraz bramy wahadłowe. Wykonane z elastycznego PCV zasłony są wykorzystywane jako przegrody termiczne. Pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania (zachowanie energii cieplnej) oraz zwiększenie komfortu pracy. Występują specjalistyczne folie spełniające dodatkowe wymagania związane z izolacją termiczną: folia mroźnicza, spawalnicza czy antystatyczna.

Ze względu na właściwości izolacyjne kurtyny paskowe znajdują zastosowanie:

  • jako doszczelnienie otworów bramowych – ochrona przed utratą energii cieplnej i niechcianymi ruchami mas powietrza,
  • w mroźniach i chłodniach, ladach chłodniczych itp. Kurtyny do mroźni i chłodni,
  • jako ekrany w halach produkcyjnych przy obróbce termicznej i mechanicznej metali lub innych materiałów.

Przewodność cieplna tworzyw sztucznych

Mniejsza przewodność cieplna oznacza lepszą izolację termicznąprzewodnosc cieplna pcv i innych tworzyw sztuczynch - zestawienie

Powrót do menu