Cisza! – kurtyny paskowe jako osłony dźwiękochłonne

fale dżwiękowe hałas

Najpopularniejsze zastosowanie miękkiej folii PCV w pasach to kurtyny paskowe. Stosowane są przede wszystkim jako przegrody chroniące przed niekontrolowaną wymianą mas powietrza powietrza. Dodatkowo produkty z uplastycznionego polichlorku winylu cechuje zdolność do absorpcji i tłumienia fal dźwiękowych (redukcji hałasu). Dzięki bardzo dobrym właściwościom dźwiękoizolacyjnym, kurtyny paskowe sprawdzają się również jako osłony dźwiękochłonne, bariery dźwiękowe i elementy izolacji akustycznej.
Właściwości akustyczne kurtyn paskowych wykonanych z PCV pozwalają na zastosowanie ich jako osłony dźwiękochłonnej między innymi takich urządzeń (emitujących drgania, czyli fale mechaniczne) jak:

 pompy,
  • pompy
  • generatory elektryczne, agregaty prądotwórcze,
  • kompresory,
  • wentylatory i wiatraki,
  • piły tarczowe i taśmowe,
  • obrabiarki mechaniczne,
  • silniki elektryczne lub spalinowe.

Każdy drgający element urządzenia drgającego staje się źródłem fali mechanicznej. Jeśli częstotliwość drgań tego elementu zawiera się w przedziale 16Hz do 20kHz (16-20 000 drgań w trakcie 1 sekundy), to fala taka jest falą akustyczną – dźwiękową, słyszalną przez człowieka. Fale dźwiękowe rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach przestrzeni. Dlatego też maszyny emitujące fale akustyczne powinny być izolowane ze wszystkich stron, aby ograniczać natężenie dźwięku w ich pobliżu. Stosując elastyczne osłony maszyn pracownicy zyskują większy komfort pracy i bezpieczeństwa.

Redukcja halasu folia pcv blog
Redukcja hałasu przez kurtyę paskową w zależności od częstotliwości dźwięku.

Również kurtyny paskowe w formie dodatkowych barier lub przegród pomiędzy stanowiskami roboczymi zmniejszają poziom natężenia dźwięku. Zwłaszcza w wielostanowiskowych halach produkcyjnych oraz na traktach komunikacyjnych istnieje potrzeba zabezpieczenia pracowników i redukują hałas.

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa nie ogranicza się jedynie do odizolowania użytkowników oraz pracowników od stref o znacznym natężeniu dźwięku. Osłony dźwiękochłonne, wykonane z przeźroczystych pasów PCV, pozwalają dodatkowo na wizualną kontrolę osłoniętej maszyny. Wydzielona przestrzeń pozostaje widoczna, co podnosi bezpieczeństwo i łatwość pracy. Nie ma konieczności tworzenia dodatkowego systemu monitorowania a pracownicy widzą proces produkcyjny przez osłonę. Zatem osłona dźwiękochłonna zatrzymuje także opary, odpryski, ostre opiłki i odłamki, które mogą powstawać przy procesach produkcyjnych. Chroniąc ludzi przed wymienionymi elementami kurtyny ulegają procesom zużywania, co prowadzi do wymiany przegród na nowe lub zabrudzeniu.

Osłony dźwiękochłonne, które zostały zabrudzone czyści się mechanicznie miękkim materiałem i chemicznie przy użyciu standardowych detergentów. Sposób utrzymania kurtyn we właściwym stanie został opisany w rozdziale Konserwacja i przechowywanie pasów PCV.

TAGI: kurtyny akustyczne | kurtyna dźwiękochłonna | osłony dzwiękochłonne | kurtyny paskowe