Przegrody PCV – prosty sposób na podział dużych powierzchni

Przegrody PCV są często spotykane w magazynach i halach przemysłowych. Co sprawia, że są tak popularne? Przegrody z pasów PCV są bardzo uniwersalne, cechuje je wszechstronność zastosowań. Również instalacja nie jest kłopotliwa. Mogą być w łatwy sposób dopasowane do miejsca montażu. Są trwałe i łatwe do czyszczenia i konserwacji. Koszt związany z zakupem i montażem jest niski. Wykonanie przegrody jest proste. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Przegrody PCV w magazynie - oddzielenie strefy kompletacji od strefy załadunku
Przegrody PCV oddzielające w magazynie strefę kompletacji od strefy załadunku towaru

Przegrody z pasów PCV oferują dobre właściwości termoizolacyjne. Dobrze izolują akustycznie, czyli tłumią hałas. Ich cena w porównaniu z innymi materiałami o zbliżonych parametrach jest znacznie niższa. Dodatkowo koszt inwestycji można obniżyć o 20 – 30 % przez samodzielne wykonanie przegrody.

Wszystkie te czynniki wpływają na ciągły wzrost popularności przegród zrobionych z pasów PCV.

Do czego służą przegrody PCV

Podstawowe zadania jakie spełniają przegrody PCV to podział dużych powierzchni na mniejsze obszary oraz oddzielenie stref w magazynie.

Podział dużych powierzchni na mniejsze sektory

Podział powierzchni przy pomocy przegród PCV ma na celu:

 • rozdzielenie wizualne przestrzeni – użycie pasów PCV z folii nieprzezroczystej pozwala zasłonić przestrzeń po drugiej stronie przegrody. Pasy nieprzezroczyste są dostępne w kilku kolorach . Ułatwia to dopasowanie wizualne do pomieszczenia.
 • zredukowanie hałasu – przegrody z pasów PCV skutecznie ograniczają rozchodzenie się hałasu. Ogrodzenie źródła hałasu przy pomocy przegród PCV skutkuje jego obniżeniem w pozostałej części pomieszczenia. Więcej informacji na temat ograniczania hałasu przy pomocy pasów z PCV znajduje się na stronie hałas
 • ograniczenie strat energii – pasy PCV są dobrym izolatorem. Charakteryzują się jednym z najniższych współczynników przenikania ciepła pośród wszystkich tworzyw. Ta cecha sprawia, że skutecznie ograniczają ucieczkę ciepła.
 • ograniczenie przeciągów – poza właściwościami termoizolacyjnymi przegrody PCV stanowią skuteczną barierę przed przeciągami.

Oddzielenie stref w magazynie

W każdym magazynie można wskazać strefy przyjęcia i wydawania towaru oraz strefy składowania lub/i kompletacji. W strefach przyjęcia i wydawania towaru odbywa się ciągły ruch wózków widłowych i pieszych. Podczas rozładunku i załadunku bramy magazynowe są otwarte, co powoduje przeciągi, wwiewanie zimnego powietrza i wystudzanie pomieszczeń. Poza strefami przyjęcia i wydawania towarów wyziębiane są również pozostałe obszary w magazynie. W celu zminimalizowania tego efektu można zastosować przegrody z PCV. Oddzielenie strefy przyjęcia i wydawania towaru od pozostałych stref zmniejsza przeciągi i wyziębianie przestrzeni. Ludzie pracujący przy kompletacji towarów nie są narażeni na ciągłe zmiany temperatury, co podnosi komfort ich pracy a przez to wydajność.

Materiały stosowane na przegrody PCV

Przegrody PCV są wykonywane z pasów PCV. Wstęgi są dostępne w czterech różnych szerokościach: 100mm, 200mm, 300mm i 400mm. Różnią się właściwościami fizycznymi i wytrzymałością mechaniczną. Podstawowy podział obejmuje:

 • pasy PCV przezroczyste – do uniwersalnych zastosowań. Oddzielanie przestrzeni w magazynach zamkniętych. Zastosowanie w obszarach produkcji spożywczej oraz przemysłowej.
 • pasy PCV kolorowe przezroczyste lub nieprzezroczyste
 • pasy specjalistyczne – odporne na mróz, antystatyczne, ognioodporne i spawalnicze.

Szczegółowy opis pasów wraz z przykładowym zastosowaniem znajduje się na stronie pasy PCV

Rodzaj mocowania przegród

Mocowanie przegrody to wszystkie elementy, które łączą pasy folii z sufitem, nadprożem lub konstrukcją nośną. Stosowane są różne rodzaje mocowania przegród PCV. Najczęściej stosuje się mocowania stałe lub systemy przesuwne.

Mocowania stałe przegród PCV:

 • stalowe mocowanie rurowe,
 • zawiesia grzebieniowe – system wieszaków grzebieniowych i płytek mocujących. Uchwyty mogą być wykonane ze stali nierdzewnej INOX lub ocynkowanej. Dostępne są również w wykonaniu z tworzyw sztucznych (polipropylen lub polietylen)

Każdy rodzaj mocowań przegrody może być stosowany z dowolnym typem pasów.

Mocowanie rurowe przegród PCV

Przegroda z mocowiem rurowym pasów PCV
Mocowanie rurowe pasów PCV

Mocowanie rurowe przegród PCV składa się ze stalowej rurki ocynkowanej oraz stalowych lub plastikowych mankietów mocujących. Mankiety mocujące znajdują się na rurze i są oddzielone od siebie tulejami z tworzywa sztucznego. Pasy folii są przymocowane do mankietów przy pomocy śrub. Jeden pas PCV nachodzi na dwa mankiety. Takie rozwiązanie pozwala na szybką wymianę pasów przy użyciu kluczy nasadowych. Zmiana zachodzenia pasów na siebie wiąże się z wymianą elementów systemu. Dodatkowo trzeba wykonać nowe otwory w pasach folii. Mocowanie rurowe dedykowane jest do ruchu wózków widłowych i pojazdów mechanicznych. Pasy wychylają się mocniej niż w przypadku zawiesi grzebieniowych. Nie ma możliwości wypięcia pasa. Pas może spaść tylko wtedy, gdy nastąpi zerwanie całej taśmy.

Mocowanie grzebieniowe przegród PCV

Przegroda z mocowaniem grzebieniowym pasów PCV
Mocowanie grzebieniowe pasów PCV

Mocowanie grzebieniowe składa się z wieszaków grzebieniowych i płytek mocujących. Wieszaki mocuje się do nadproży lub innych elementów nośnych. Płytki mocujące prze pomocy nitów samozrywalnych umieszcza się na pasach folii. Zamiast nitów można zastosować śruby, aby ułatwić wymianę folii. Tak przygotowany pas zaczepia się na wieszaku. Przegrody z mocowaniem grzebieniowym są lżejsze niż ich odpowiedniki rurowe. Pasy mogą być zawieszane, ściągane a ich zakład w dowolnej chwili może zostać zmieniony. Nie trzeba rozkręcać żadnych śrub. Wystarczy przewiesić pas o 1 lub więcej zębów wieszaka, aby zmienić gęstość zakładu.

W przypadku zawiesi grzebieniowych z tworzywa sztucznego nie używa się nitów. Przegrody wykonane na plastikowych wieszakach i płytkach mogą być zamontowane bez użycia nitownicy oraz kluczy. Płytki mocujące posiadają plastikowe zatrzaski. Zapina się je na pasach PCV. Ze względu na dopuszczalne obciążenie dedykowane są do pasów o szerokości 200mm. Folia o szerokości 300mm i 400mm powinna być montowana w przegrodach PCV z mocowaniem stalowym.

Rodzaje przegród PCV

Wszystkie przegrody, pomimo iż są zbudowane z podobnych elementów, mogą mieć różne zastosowanie. Dobór rodzaju i sposobu wykonania zależy od przeznaczenia i warunków zabudowy.

Przegrody z folii PCV występują w następujących rodzajach:

 • stacjonarne – są na stałe zamocowane do sufitu, nadproża lub konstrukcji nośnej. Sięgają od sufitu do podłoża. Dzielą pomieszczenie podobnie jak ściana.
 • stacjonarne na niepełną wysokość – mocowane na stałe do elementów budynku. Pasy nie sięgają do samego podłoża. Kończą się na pewnej wysokości nad ziemią. Wysokość wolnej przestrzeni dopasowuje się np. do wózków widłowych lub innych przeszkód.
 • stacjonarne z pasami o różnych szerokościach – stosowane gdy przegroda przedziela pomieszczenie i trakty komunikacyjne.
 • stacjonarne z częścią przesuwną – część przegrody jest zamocowana na stałe, natomiast pozostałe części montuje się na szynach systemów przesuwnych.

Przegrody stacjonarne

Przegroda PCV stacjonarna
Przegroda PCV rozdzielająca hale produkcyjne

Przegrody stacjonarne mocuje się pod lub do dowolnych elementów nośnych. Zastosowanie przegród tego typu ma na celu ograniczenie strat energii (ciepła lub zimna) oraz redukcję przeciągów. Pasy kończą się ok. 15-20mm nad posadzką, co zapewnia szczelność. Błędem jest, gdy wstęgi opierają się o posadzkę. Ten problem został przedstawiony na stronie : Zasłony wstęgowe – 10 błędów, których można uniknąć. Pasy zewnętrzne mogą mieć barwę czerwoną. Służy to do oznaczenia końca przegrody lub ostrzega przed przeszkodą. Wymiary oraz zachodzenie wszystkich pasów są takie same na całej szerokości przegrody.

Przegrody stałe stosuje się przede w celu:

 • ograniczenia strat ciepła,
 • zmniejszenia ruchu mas powietrza, czyli zmniejszenia przeciągów,
 • ograniczenia rozprzestrzeniania się niechcianych zapachów lub substancji chemicznych,
 • redukcji hałasu, czyli do wytłumienia fal dźwiękowych,
 • wygradzania stanowisk pracy,
 • wyznaczania i odgradzania traktów komunikacyjnych.

Przegrody PCV stacjonarne to kurtyny paskowe dostosowane do zabudowy. Najczęściej stosuje się je w chłodniach, mroźniach, magazynach, zakładach produkcyjnych i na traktach komunikacyjnych.

Przegrody stacjonarne o wysokości mniejszej niż światło otworu (przegroda częściowa)

Przegroda częściowa w chłodniczym centrum logistycznym – ograniczenie zasysania ciepłego powietrza przez klimatyzatory, gdy bramy rampowe są otwarte.

Przegrody stacjonarne mogą być wykonane na wysokość mniejszą niż odległość od stropu do posadzki. Często są stosowane w centrach logistycznych oraz zakładach produkcyjnych. Zamocowane pod stropem pasy folii nie utrudniają intensywnego ruchu wózków widłowych oraz pracy urządzeń i linii produkcyjnych. Przegrody wiszą poza zasięgiem roboczym ludzi i maszyn. W przegrodach tego typu najczęściej używa się pasów transparentnych bezbarwnych. Kolorowe lub nietransparentne pasy stosuje się w celu zmniejszenia natężenia światła lub estetycznym.

Przegrody niepełne stosuje się w celu ograniczenia przeciągów lub ograniczenia hałasu.

Przegrody stacjonarne z pasami o różnych szerokościach lub kolorach

Trend do personalizowania maszyn i urządzeń czy budynków dotarł również do przegród PCV. Przegroda paskowa może być wykonana z pasów o różnych właściwościach oraz zmiennej szerokości. Dostosowuje się w ten sposób przegrodę między innymi do rodzaju ruchu. W przegrodzie wykonanej z pasów o szerokości 400mm można wydzielić sekcję przeznaczoną dla ruchu pieszych. Sekcja dla pieszych może być wypełniona pasami o mniejszej szerokości: 100mm lub 200mm. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi przechodzenie przez przegrodę.

Przegroda przystosowana do przejazdu wózków widłowych powinna być wyposażona w część z folii podwójnie żebrowanej.

Każda część można być wykonana z pasów w różnych kolorach, przezroczystych lub nieprzezroczystych (optycznie oddzielenie części pomieszczeń przy pomocy kolorowych pasów lub oznakowanie przejść).

W halach o dużym natężeniu lub o zróżnicowanym ruchu należy używać przegród PCV o różnych szerokościach pasów.

Przegrody stacjonarne z częścią przesuwną

Połączenie przegrody stacjonarnej z przesuwną stosuje się gdy kurtyna przedziela trakty komunikacyjne o okresowo zmiennym natężeniu ruchu. Gdy natężenie ruchu jest niewielkie kurtyna pozostaje zasłonięta. Przy intensywnym ruchu kurtynę odsuwa się. Odsunięta kurtyna nie utrudnia przejazdu wózków widłowych. Dodatkowo żywotność pasów znaczenie wydłuża się. Po skończonych przejazdach zsuwa się przegrodę do pozycji zamkniętej.

Połączenie przegród stacjonarnych i przesuwnych może być wykorzystywane również poza halami przemysłowymi. Takie rozwiązanie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest okresowe odsłonięcie części przegrody. Zamiast demontować jej część, łatwiej będzie wykorzystać skrzydło przesuwne. Gdy skrzydło jest zamknięte, przegroda posiada takie same właściwości izolacyjne, jak wersja stacjonarna.

Przegroda PCV z częścią przesuwną
Przegroda PCV z zamkniętą częścią przesuwną.
Szczegółowe zdjęcie mocowania przegrody stacjonarnej i przesuwnej
Przegroda stacjonarna zamocowana bezpośrednio do belki z częścią przesuwną na szynie jezdnej.

Do wykonania przegrody stacjonarnej można zastosowań pasy o innych właściwościach niż do przegrody przesuwnej. Cześć przesuwna może być wykonana z pasów żebrowanych. Takie rozwiązanie stosuje się, gdy nie będzie ona otwierana przy każdym przejeździe wózka widłowego.

Ze względu na różne rodzaje przegród PCV, typów i formatów pasów folii, przegrody znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Przegrody nie wypierają kurtyn PCV. Stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych kurtyn paskowych.

Zapisz

Zapisz

Szukaj artykułów innych kategoriach

Warto wiedzieć