Kurtyny paskowe Łódź

Kurtyny paskowe Łódź

Uniwersalne przegrody z folii PCV – kurtyny paskowe Łódź

Kurtyny paskowe są stosowane najczęściej jako bramy paskowe, osłony do maszyn lub przegrody wydzielające strefy robocze lub oddzielające stanowiska spawalnicze.
Uniwersalność kurtyn wynika z zastosowania folii PCV o różnych właściwościach, zależnie od potrzeb. Pasy foliowe są dobierane odpowiednio do miejsca montażu i przeznaczenia kurtyny. Dzięki temu pasy foliowe mogą być stosowane zarówno w mroźniach i chłodniach, a także zakładach spawalniczych i strefach specjalnych, np. serwerowniach.

W każdym z wymienionych obszarów kurtyny paskowe pełnią inną funkcję. W chłodniach i mroźniach chronią przed utratą zimnego powietrza oraz wnikaniem wilgoci do wnętrza komory mroźniczej. Pasy chłodnicze zachowują elastyczność w ujemnych temperaturach, dzięki zwiększonej ilości plastyfikatorów. Nie pękają i nie łamią się w ujemnej temperaturze.

W spawalniach pasy pełnią funkcję zasłon ograniczających rozprzestrzenianie się promieniowania UV i IR, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym. Pełnią funkcję filtra dla promieniowania.

Pasy wykonane z folii antystatycznej znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie ładunki elektryczne muszą być pod pełną kontrolą. Dzięki swoim właściwościom na powierzchni pasów nie gromadzą się ładunki elektryczne, a pomiędzy pasami nie przeskakują iskry. Ten typ kurtyn znajduje zastosowanie w serwerowniach, na wydziałach produkcyjnych firm produkujących układy elektroniczne oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

Kontakt z nami

telefon: +48 720 880 002

email: biuro@systemypcv.pl

Formularz kontaktowy

Kurtyny paskowe w Łodzi? Zaopatrujemy całą Polskę!

Kurtyny PCV mają swoje zastosowanie w wielu branżach, np. przemyśle przetwórczym, produkcyjnym, spożywczym czy obróbkowym. Mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem, przy ujemnych temperaturach, bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi czy pomieszczaniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Kurtyny likwidują przeciągi i przemieszczanie się zimnego oraz ciepłego powietrza między pomieszczeniami. Pozwala to ograniczyć liczbę zachorowań pracowników oraz poprawić komfort ich pracy. Są dobrym izolatorem. Pozwalają ograniczyć straty ciepłego powietrza w tych pomieszczeniach.